WOZwaardeopvragen.nl

WOZ waarde opvragen: Wet Waardering Onroerende Zaken.
Home Wat is WOZ? Verschil WOZ en OZB WOZ waarde opvragen

Gratis WOZ-waarde opvragen van uw huis

De WOZ-waarde wordt jaarlijks door uw gemeente vastgesteld en staat op de WOZ-beschikking. Deze beschikking ontvangt u elk jaar van uw gemeente. Voor uw aangifte voor de belasting heeft u deze waarde nodig om het eigenwoningforfait te berekenen. Dit eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde.

Heeft u bijgebouwen, zoals een losse garage? Dan krijgt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking en dient u alle beschikkingen bij elkaar op te tellen voor de aangifte.

Wanneer u geen WOZ-beschikking heeft ontvangen of deze kwijt bent geraakt, kunt u deze opnieuw aanvragen bij uw gemeente. Dit kan vaak online door met uw DigId in te loggen. Raadpleeg de website van uw gemeente om te zien hoe u uw WOZ-waarde opnieuw kunt opvragen.
OZB calculator: Deze OZB berekening is gebaseerd op een gemiddeld tarief van 11%.

WOZ-waarde
Te betalen OZB